ดูรายละเอียด

KYOTO KAMIKOCHI OSAKA IN SUMMER BY JAL

แพ็คเกจ 6 วัน 3 คืน คามิโคจิ เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2567 เริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน) เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ช่วงเวลา
มิถุนายน - กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น
49,900

💥ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว‼️
🧧KYOTO KAMIKOCHI OSAKA IN SUMMER BY JAL
🔸แพ็คเกจ 6 วัน 3 คืน คามิโคจิ
🔸เดินทาง มิถุนายน – กันยายน 2567
🔸เริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

✅เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม
✅JAPAN AIRLINES สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
✅น้ำหนักท่านละ 2 ใบใบละ 23 กก.-FULL SERVICE
✅รถแบบส่วนตัว HIAC คนขับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

ไฮไลท์
★สักการะวัดเบียวโดอินและสำรวจวิหารฟีนิกซ์โบราณที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี
★หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
★เมืองเก่าทาคายาม่าซันมาชิซูจิ
★นอนพักออนเซน1 คืน
★สวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นคามิโคจิ
★เส้นทางซามุไรนาราอิจูกุเรือนพันหลัง
★ตลาดปลาคุโระมง
★ช้อปปิ้งโอซาก้า
★รวมโรงแรม 3 คืน
🏨 THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 2 คืน
🏨 HIRAYU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า ♨

วันที่โปรแกรมการเดินทาง  อาหาร
วันที่ 1กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิX
วันที่ 2สนามบินคันไซ-เกียวโต-วัดเบียวโดอิน-ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด-มิตซุยเอ้าท์เล็ตชิกะ
🏨 THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
*ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามต้องการ ในเส้นทางใกล้เคียง*
*ใช้รถได้วันละ 10 ชม.(08.00-20.00 น.) พร้อมคนขับสื่อสารภาษาไทย หรืออังกฤษ ไม่มีไกด์บริการ*
X
วันที่ 3หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาชิซูจิ-สะพานนาคาบิชิ-แช่น้ำแร่
🏨 HIRAYU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
*ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามต้องการ ในเส้นทางใกล้เคียง*
*ใช้รถได้วันละ 10 ชม.(08.00-20.00 น.) พร้อมคนขับสื่อสารภาษาไทย หรืออังกฤษ ไม่มีไกด์บริการ*
เช้า/เย็น
วันที่ 4เมืองคามิโกชิ-สะพานคัปปะบาชิ-นาราอิจุกุ-เมืองนาโกย่า
🏨 THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
*ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามต้องการ ในเส้นทางใกล้เคียง*
*ใช้รถได้วันละ 10 ชม.(08.00-20.00 น.) พร้อมคนขับสื่อสารภาษาไทย หรืออังกฤษ ไม่มีไกด์บริการ*
เช้า
วันที่ 5เมืองโอซาก้า-ตลาดปลาคุโรมง-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-อิออน-สนามบินคันไซ
*ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามต้องการ ในเส้นทางใกล้เคียง*
*ใช้รถได้วันละ 10 ชม.(08.00-20.00 น.) พร้อมคนขับสื่อสารภาษาไทย หรืออังกฤษ ไม่มีไกด์บริการ*
เช้า
วันที่ 6กรุงเทพฯ
โรงแรม🏨 THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 2 คืน
🏨 HIRAYU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ผู้เดินทางเริ่มต้น 4 ท่านขึ้นไปรถโดยสารรถแบบส่วนตัว HIAC (สำหรับ8-10ที่นั่ง)
สายการบินJAPAN AIRLINES สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ -น้ำหนักท่านละ 2 ใบใบละ 23 กก.-FULL SERVICE
ขาไปJL 728   BKK-KIX 00.25-08.05ขากลับJL 727   KIX-BKK 00.55-04.40
เดินทางมิถุนายน – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้นท่านละ49,900.-
อัตราค่าบริการ แพ็คเกจ 6 วัน 3 คืน คามิโคจิ ราคาเริ่มต้นต่อท่าน
**ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบิน JL ท่านสามารถเลือกวันเดินทางได้เอง**
กำหนดการเดินทางจำนวนผู้เดินทาง4 ท่าน5 ท่าน6 ท่าน7 ท่านขึ้นไป
**ราคาขายสำหรับเดินทางวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่ค่อมวันเสาร์อาทิตย์)**
มิถุนายน – กันยายน 2567 เดินทางโดยสายการบิน JALผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน58,900.-53,900.-49,900.-TBA
เด็กมีเตียงพักกับ ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน [อายุ 8-12 ปี]58,900.-
JALไม่มีราคาตั๋วเด็ก
53,900.-
JAL ไม่มีราคาตั๋วเด็ก
49,900.-
JAL ไม่มีราคาตั๋วเด็ก
TBA
เด็กไม่มีเตียงพัก กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน [อายุ 2-7 ปี]50,900.-45,900.-41,900.-TBA
ราคาเป็นราคาเรื่มต้นเดินทางจันทร์-ศุกร์ (ไม่ค่อมเสาร์-อาทิตย์)หากต้องการเดินทางค่อมเสาร์,อาทิตย์ อาจต้องเช็คราคาเพิ่มเติม ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดญี่ปุ่น และ วันเทศกาลพิเศษต่างๆ

สอบถามข้อมูล

ทำการ: จันทร์-ศุกร์ : 09.00 - 17.00
เสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ติดต่อผ่านช่องทาง online 24 ชั่วโมง

กรุณารายละเอียดทริปของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
Powered by