ทัวร์จอร์เจีย
95 ช่วงวันเดินทาง จาก 11 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
DOSO240141
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

เช็คอินดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดนต้องมนต์แห่งเทือกเขาคอเคซัส

พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
1 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
45,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240326
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

เที่ยวคุ้มจัดเต็มไฮไลท์!! ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เช็คอินคาซเบกี้ เยือนป้อมปราการหินราบาตี้ นั่งกระเช้าไฟฟ้า

พักโรงแรม 4 ดาว
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
29 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
 Gulf Air
เริ่มต้น
49,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240481
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

บินคุ้มเที่ยวจัดเต็ม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ไข่มุกแห่งคอเคซัส สัมผัสธรรมชาติ นั่ง 4 WD ตะลุยเทือกเขา ขึ้นกระเช้าชมเมือง

พักโรงแรม 5 ดาว
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
 Qatar Airways
เริ่มต้น
50,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240472
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

นั่ง 4 WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส ไข่มุกแห่งดินแดน 2 ทวีป เช็คอินทะเลสาบโลโปต้า สัมผัสธรรมชาติพักกลางหุบเขา

พักโรงแรม 4 ดาว
16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
30 ก.ย. 67 - 6 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Qatar Airways
เริ่มต้น
52,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240327
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง เข้าทบิลิซี่-กลับบาทูมี่

พักโรงแรม 4 ดาว
11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 5 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
6 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
 • 24 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
  29 ต.ค. 67 - 5 พ.ย. 67
  31 ต.ค. 67 - 7 พ.ย. 67
  2 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67
  5 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
  12 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
  19 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 7 ธ.ค. 67
  2 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
  9 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  11 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  28 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68
  29 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 24 )
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
54,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240330
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่

พักโรงแรม 4 ดาว
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
55,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240308
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทบิลิซิ, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, สะพานเพชร, นั่ง 4*4 หุบเขาคอเคซัส, กอรี, เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค, บอร์โจมี, มิทสเคต้า, ชิมไวน์จอร์เจีย

พักโรงแรม 4 ดาว
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
29 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
59,900
ทัวร์โค้ด
DOSO240626
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

(เส้นทางแนะนำ...ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส) บินเข้า ทบิลิซี่ - บินออก บาทูมิ หรือ เข้า บาทูมิ – ออก ทบิลิซี่

ท้องถิ่น, จีน, ไทย

ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี ถ้ำโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
59,900
ทัวร์โค้ด
DOSO240331
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

ทบิลิซิ, อะลาเวอดิ, ฮักห์พาท, ทะเลสาบเซวาน, เยอร์เวน, วาการ์สซาพัด, โคร์วีรัป, เกกฮาร์ด, การ์นี, ยุมริ, ทบิลิซิ

11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
29 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
68,900
ทัวร์โค้ด
DOSO221316
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

-โบสถ์เก่า จาวารี,โบสถ์เก่า สโคเวติ,ป้อมอานานูริ,คาซเบกิ -เทือกเขาคอเคซัส,เขาคาซเบกิ,อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ,โบถส์ ตรินิตี้ -ทบิลิซี่,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,จอร์เจีย ชอนนิคอล

-บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งท่านจะต้องขึ้นรถรางเพื่อไปยังร้านอาหารชมวิวและความสวยงามของเมืองอย่างสวยงาม

พักโรงแรม 4 ดาว

-ชมเมืองทบิลิซี่,ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาร่า,บอโจมิ,คูไทซึ -โบสถ์เก่า เกลาติ,ถ้ำโพรมีธีอุส,บาทูมิ,อาลิ นีโน่ -ล่องเรือชมทะเลดำ , ชมเมืองบาทูมิ

20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
5 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
16 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
85,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม
Powered by