ทัวร์อินเดีย
31 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
DOSO240566
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู "ฮาวามาฮาล" อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" พิเศษ!! เมนูอาหารไทย / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท

พักโรงแรม 4 ดาว
6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
27 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
 Air India
เริ่มต้น
19,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240181
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Indigo Air
เริ่มต้น
21,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240290
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ชมเส้นทางที่สวยที่สุด เปรียบเสมือนถนนโลกพระจันทร์ "คาร์กิล" นั่งกระเช้ากุลมาร์คชมความงามดั่งฉายา "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย"

พักโรงแรม 4 ดาว
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
5 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
 Indigo Air
เริ่มต้น
29,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240637
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส - นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ - ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ

อาหารท้องถิ่น

พักโรงแรม 4 ดาว

เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส - นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ - ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ

13 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
 Thai Airways
เริ่มต้น
99,900
ทัวร์โค้ด
DOSO240657
ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน

เดลี – อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – จัยปูร์ (นครสีชมพู) – บิคาเนอร์ (นครสีแดง) ไจไชแมร์ (นครสีทอง) – จอร์ดปูร์ (นครสีฟ้า) – อุไดปูร์ (นครสีขาว) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว

ท้องถิ่น

พักโรงแรม 4 ดาว
11 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
1 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 8 ม.ค. 68
19 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68
11 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
15 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
 Thai Airways
เริ่มต้น
109,900
Powered by