ทัวร์ฮ่องกง
149 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
DOSO240460
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา "A Symphony of Lights" ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแชกง และเจ้าแม่กวนอิ่มฮ่องฮำ

พักโรงแรม 4 ดาว
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240594
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำเสริมดวงการเงิน หมุนกังหัน อธิษฐานขอพรองค์แชกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian

6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
 Air Macau
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค้ด
DOSO232430
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สนุกสนานไปกับ "ดิสนีย์แลนด์" ดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล

พักโรงแรม 4 ดาว
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
 • 13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
19,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240226
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ VENETIAN MACAU สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเสริมดวงดวงเทพเจ้าแชกง

พักโรงแรม 3 ดาว
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
19,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240287
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

พักโรงแรม 4 ดาว
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
19,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240158
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ VENETIAN MACAU สักการะพระใหญ่โป่วหลิว ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง

พักโรงแรม 4 ดาว
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
20,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240242
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

พักโรงแรม 4 ดาว
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
21,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240365
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเสริมสิริมงคล ชมวิววิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

พักโรงแรม 4 ดาว
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
21,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240417
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

พักโรงแรม 4 ดาว
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
 Greater Bay Airlines
เริ่มต้น
22,990
ทัวร์โค้ด
DOSO240419
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ Venetian Macau สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง

พักโรงแรม 4 ดาว
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Greater Bay Airlines
เริ่มต้น
22,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม
Powered by