ทัวร์มาเก๊า
18 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
DOSO240594
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำเสริมดวงการเงิน หมุนกังหัน อธิษฐานขอพรองค์แชกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian

6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
 Air Macau
เริ่มต้น
19,900
Powered by