วัดนินจา (Ninjadera)

Mar 5,2020
|
by โดโซะ ทราเวล จำกัด

วัดนินจา หรือ “วัดเมียวริวจิ” (Myoryuji Temple) ตั้งอยู่ที่คานาซาวา ได้รับการขนานนามว่าเป็น “วัดนินจา (Ninjadera)” ที่นี่ไม่มีนินจาอยู่นะคะ แต่เป็นเพราะในวัดแห่งนี้มีกลไกมากมายเพื่อป้องกันมิให้ศัตรู รุกล้ำเข้ามาได้ ภายนอกวัดดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ภายในวัดเต็มไปด้วยกับดัก หลุมพราง และบันไดลับซ่อนอยู่ การจะเข้าชมวัดแห่งนี้จะต้องทำการจองล่วงหน้า ซึ่งทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่พาชมห้องต่างๆ และมีการบรรยายให้ฟังระหว่างเที่ยวชมด้วย เป็นอีกสถานที่หนึ่งในคานาซาวาที่ต้องลองไปสัมผัสนะคะ

วัดนินจา (Ninjadera)

เวลาทำการ:
วันธรรมดา: 9.00 น.~ 4.00 น.
วันเสาร์ / วันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 9:00 น. ~ 4.30 น.
วัหยุด: หยุดวันที่ 1 มกราคม
※กรุณาเช็คอิน 10 นาทีก่อนถึงเวลาจอง
ค่าตั๋ว:
บุคคลทั่วไป(มัธยมขึ้นไป)ราคา 1000 เยน นักเรียนประถมราคา 700 เยน
ขั้นตอนการจอง :
การจองสามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์เท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์สำรอง 076-241-0888
Websites : http://www.myouryuji.or.jp

Powered by