พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโกย่า (Nagoya City Science Museum)

Mar 5,2020
|
by โดโซะ ทราเวล จำกัด

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโกย่า (Nagoya City Science Museum) ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ (Aichi) เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและได้ทดลองด้วยตัวเอง ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ให้ดูกันแบบเต็มอิ่ม เช่น ท้องฟ้าจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก, “ห้องทดลองความหนาวสุดขีด” ซึ่งสามารถทดลองความหนาว -30 องศา, “ห้องทดลองปล่อยกระแสไฟ” ซึ่งจำลองฟ้าผ่า, “ห้องทดลองทอร์นาโด” ซึ่งสามารถชมพายุหมุนเทียมความสูง 9 ม.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโกย่า (Nagoya City Science Museum)

Area : Fushimi
Address: 2-17-1 ซากาเอะ, เขตนาคะ เมืองนาโกย่า
Accsess Method: รถไฟใต้ดินสาย Hagashiyama-Line ลงที่สถานี Fushimi ทางออก 5
TEL: +81-52-201-4486
FAX: +81-52-203-0788
Opening Hours: 9.30น. ถึง 17.00น. (ประตูทางเข้าปิดตอน 16.30น.)
Closed: ทุกวันจันทร์ (ถ้าวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปลี่ยนเป็นวันอังคารแทน)
และทุกวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน (ถ้าวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนนั้นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 4 แทน)
Fares: ผู้ใหญ่ ราคา 800 เยน (รวมค่าเข้าพื้นที่จัดแสดงและท้องฟ้าจำลอง) หรือ 400 เยน สำหรับเข้าชมส่วนจัดแสดง(อย่างเดียว)
นักเรียนม.ปลายหรือนักศึกษา ราคา 500 เยน (รวมค่าเข้าพื้นที่จัดแสดงและท้องฟ้าจำลอง) หรือ 200 เยน
สำหรับเข้าชมส่วนจัดแสดง(อย่างเดียว) นักเรียนม.ต้น /ประถม /เด็ก ฟรี
Website: http://www.ncsm.city.nagoya.jp

Powered by