Kusatsu Onsen

Nov 27,2019
|
by โดโซะ ทราเวล จำกัด

Kusatsu Onsen คุซัทสึออนเซ็น เมืองออนเซ็นขนาดใหญ่ ผู้ที่ชื่นชอบการแช่ออนเซ็นยากจะห้ามใจได้ ตลอดเวลาราว 600 ปีที่ผ่านมา เหล่าซามูไรและบุคคลผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาที่คุซัทสึแห่งนี้ เพื่อปลอบประโลมร่างกายจากบาดแผลและความเหนื่อยล้า ที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ๆ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมออนเซ็นมากมาย เช่น ยูบาทาเกะ (Yubatake) เป็นสัญลักษณ์ใจกลางเมืองคุสัทซึ มีหมายความว่า “ทุ่งน้ำร้อน” ซึ่งมีการส่งออกน้ำประมาณ 5,000 ลิตรต่อนาที ควันไอน้ำที่ลอยขึ้นมาและกลิ่นอายเฉพาะตัวของบ่อน้ำร้อนจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สามารถเดินเล่นถนนไซโนะคาวาระ เป็นถนนสายเล็กมีโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ให้เลือกอยู่เรียงราย และยังมีร้านขายขนมหวานแบบดั้งเดิม ร้านอาหารต่างๆ และร้านของที่ระลึก

Kusatsu Onsen

ที่อยู่ : Kusatsu, Kusatsu-machi, Agatsuma-gun, Gunma
วิธีการเดินทาง : จาก Kusatsu Onsen Bus Terminal เดินประมาณ 5 นาที
website : https://www.kusatsu-onsen.ne.jp/onsen/

Powered by