ภูเขานากาโนะ โมมิจิ (Nakano Momiji Mountain)

Jul 4,2024
|
by โดโซะ ทราเวล จำกัด

หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมของภูมิภาคโทโฮคุ ช่วงฤดูใบไม้ร่วงภูเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้แดง และบรรยากาศอันสดชื่นของลำธารราวกับเป็นโลกแห่งบทกวี ตอนกลางคืนมีการจัดแสดงแสงไฟที่ช่วยเพิ่มความสวยงาม แสงสีสร้างบรรยากาศราวกับโลกแห่งความฝัน บริเวณภูเขานากาโนะ-โมมิจิยังเป็นมีศาลเจ้านากาโนะตั้งอยู่ซึ่งบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้มีต้นเมเปิ้ลอายุ 200 ปี และต้นสนซีดาร์อายุกว่า 600 ปีอยู่ด้วย

ภูเขานากาโนะ โมมิจิ (Nakano Momiji Mountain)

เวลาทำการ
เปิด 24 ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์ +81 172-52-2111
เว็บไซต์ https://kuroishi.or.jp/sightseeing/nakanomomijiyama

Powered by