ZGKMG-24078L จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน)
ZGKMG-24078L จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน)
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
พักโรงแรม 4 ดาว
6 วัน 5 คืน
/
เริ่ม 22,990 ฿

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tour Code
DOSO240500

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 26,990 31,990 แสดง - 28 30
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 26,990 31,990 แสดง - 30 30
31 ต.ค. 67 - 5 พ.ย. 67 24,990 29,990 แสดง - 30 30
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 26 30
7 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 14 30
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 26 30
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 0 30
Sold Out
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 30 30
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 30 30
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 24 30
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 30 30
26 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 23,990 28,990 แสดง - 28 30
28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 23,990 28,990 แสดง - 30 30
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 23,990 28,990 แสดง - 30 30
4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 24,990 29,990 แสดง - 30 30
5 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 26,990 31,990 แสดง - 30 30
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 24,990 29,990 แสดง - 30 30
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 24,990 29,990 แสดง - 30 30
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 24,990 29,990 แสดง - 30 30
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 24,990 29,990 แสดง - 30 30
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 24,990 29,990 แสดง - 30 30
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 25,990 30,990 แสดง - 30 30
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 25,990 30,990 แสดง - 30 30
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 25,990 30,990 แสดง - 30 30
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 25,990 30,990 แสดง - 30 30
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 27,990 32,990 แสดง - 30 30
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 29,990 34,990 แสดง - 17 30
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 29,990 34,990 แสดง - 15 30
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 29,990 34,990 แสดง - 26 30
30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 29,990 34,990 แสดง - 26 30
1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 27,990 32,990 แสดง - 30 30
7 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 22,990 27,990 แสดง - 30 30
9 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 22,990 27,990 แสดง - 30 30
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 22,990 27,990 แสดง - 30 30
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 25,990 30,990 แสดง - 30 30
Powered by