นานกิง อู๋ซี เขาหนิวเส่าซาน 5 วัน 3 คืน ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
นานกิง อู๋ซี เขาหนิวเส่าซาน 5 วัน 3 คืน ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
5 วัน 3 คืน
/
เริ่ม 32,900 ฿

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tour Code
DOSO240465

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 32,900 36,900 แสดง - 25 25
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 32,900 36,900 แสดง - 25 25
Powered by