ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)
-ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง -เมืองโบราณใต้ดิน - POP LAND (รวมรถรับ-ส่งแล้ว)
-เมนูพิเศษ!! สุกี้มองโกล -เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
พักโรงแรม 4 ดาว
-ย่านซานหลี่ถุน - Universal Beijing Resort -หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ - เมืองโบราณริมน้ำกู่เป๋ยสุ่ยเจิ้น
/
SOLD OUT

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tour Code
DOSO240435

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
Powered by