ZGKIX-2407MM โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ
ZGKIX-2407MM โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ฤดูกาลชมใบไม่เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว!! เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
พักโรงแรม 3 ดาว
5 วัน 3 คืน
/
เริ่ม 35,990 ฿

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tour Code
DOSO240294

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 37,990 47,990 แสดง - 35 35
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 37,990 47,990 แสดง - 30 35
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 35,990 45,990 แสดง - 0 35
Sold Out
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 35,990 45,990 แสดง - 31 35
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 35,990 45,990 แสดง - 16 35
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 37,990 47,990 แสดง - 35 35
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 37,990 47,990 แสดง - 12 35
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 35,990 45,990 แสดง - 32 35
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 35,990 45,990 แสดง - 35 35
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 35,990 45,990 แสดง - 0 35
Sold Out
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 35,990 45,990 แสดง - 35 35
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 35,990 45,990 แสดง - 35 35
6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 35,990 45,990 แสดง - 35 35
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 35,990 45,990 แสดง - 35 35
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 35,990 45,990 แสดง - 35 35
Powered by