ทัวร์เวียดนามใต้
5 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
DOSO240459
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

นั่งรถจี๊ปตะลุยทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง, ชมน้ำตกตาลันตา, วัดตั๊กลัม, ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย, เดินเล่นถนนคนเดินเว้, จัตุรัสโฮจิมินห์, อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์, ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม, ช้อปปิ้งตลาดเบนถั๋น

บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

พักโรงแรม 4 ดาว

ทะเลทรายขาวล ทะเลทรายแดง, น้ำตกตาลันตา, สวนดอกไฮเดรียนเยีย, ถนนคนเดินเว้, จัตุรัสโฮจิมินห์, อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์, โบสถ์นอร์ทเธอดาม, ช้อปปิ้งตลาดเบนถั๋น

25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
 Thai Airways
เริ่มต้น
17,919
Powered by