ทัวร์เวียดนามกลาง
59 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
DOSO240053
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
DOSO240333
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค้ด
DOSO240379
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

พักบานาฮิลล์ 1 คืน, พักดานัง 2 คืน

แหนมเนือง, กุ้งมังกร, หม้อไฟทะเล, บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์

พักโรงแรม 4 ดาว

วัดหลินอึ๋ง, MARINA CAFÉ, ชายหาดหมีเคว, ตลาดซุนจ่า, นั่ง Cable Car บานาฮิลล์, สะพานสีทอง, Fantasy Park, Eclipse Square, หมู่บ้านฝรั่งเศส, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, ล่องเรือกระด้ง, วัดนามเซิน, APEC PARK, เมืองโบราณฮอยอาน, สะพานแห่งความรักดานัง, สะพานมังกร, ตลาดฮาน,

9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์โค้ด
DOSO232751
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

พักบานาฮิลล์ 1 คืน, พักดานัง 2 คืน, ดานัง, พักบานาฮิลล์, เมืองเก่าฮอยอาน, ล่องเรือโคมฮอยอานยามค่ำคืน

แหนมเนือง, กุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์บาน่าฮิลล์

พักโรงแรม 4 ดาว

วัดหลินอึ๋ง, MARINA CAFÉ, ชายหาดหมีเคว, ตลาดซุนจ่า, ,นั่ง Cable Car บานาฮิลล์, สะพานสีทอง, Fantasy Park, Eclipse Square, หมู่บ้านฝรั่งเศส, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอาน, ล่องเรือโคมฮอยอาน, วัดนามเซิน, APEC PARK, สะพานแห่งความรักดานัง, สะพานมังกร, ตลาดฮาน

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
DOSO240335
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลล์, หม้อไฟทะเล+กุ้งมังกร

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
2 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
DOSO240455
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วัดหลินอิ๋ง,ฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,ดานัง,ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนสนุกบานาฮิลล์, สวนดอกไม้,SON TRA MARINA CAFÉ,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ช้อปปิ้งตลาดฮาน,สวน APEC PARK

อาหารเวียดนม,บุฟเฟ่ต์นานาชาติ,เมนูซีฟู้ด

พักโรงแรม 4 ดาว

วัดหลินอิ๋ง,ฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,ดานัง,ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนสนุกบานาฮิลล์, สวนดอกไม้,SON TRA MARINA CAFÉ,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ช้อปปิ้งตลาดฮาน,สวน APEC PARK

1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,919
ทัวร์โค้ด
DOSO240456
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์,นั่งกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนดอกไม้,สวนสนุกบานาฮิลล์,พักบานาฮิลล์,ฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,พักฮอยอัน,SON TRA MARINA CAFE,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ตลาดฮาน,สวน APEC PARK

อาหารเวียดนาม,บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ,เมนูซีฟู้ด

พักโรงแรม 4 ดาว

วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์,นั่งกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนดอกไม้,สวนสนุกบานาฮิลล์,ดานัง,ร้านผ้าไหม,ฮอยอัน,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,SON TRA MARINA CAFE,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ร้านเยื่อไผ่,ตลาดฮาน,ร้านหยก,สวน APEC PARK

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,919
ทัวร์โค้ด
DOSO240054
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลล์, หม้อไฟทะเล+กุ้งมังกร

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,999
Powered by