ทัวร์เอกวาดอร์
1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
DOSO240705
ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน

กิโต (เอกวาดอร์)– กาลาปากอส – บัลทรา – เกาะซานตาครูซ – เกาะจิโนวีซา – อ่าวดาร์วิน – เกาะเซาท์พลาซา เกาะซานตาเฟ – เกาะมอสคิวรา - เกาะราบิดา – ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ - อ่าวเออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) ทากาส (เกาะอิซเบลล่า) - เอสปิโนซ่า (เกาะเฟอร์นานดิน่า) – แหลมวินเซนต์โรคา (เกาะอิซเบลล่า) – เกาะซานตาครูซ

ท้องถิ่น

พักโรงแรม 4 ดาว
 KLM
เริ่มต้น
369,900
Powered by