เมืองอิเนะ (ine)

Sep 5,2019
|
by โดโซะ ทราเวล จำกัด

เมืองอิเนะ (ine) เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต เลียบแนวเส้นโค้งที่ทอดยาวของอ่าวอิเนะ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านลักษณะแปลกตาที่เรียกว่า “ฟุนายะ” โดยชั้นล่างเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถออกเรือจากบ้านไปหาปลาได้สะดวกรวดเร็ว เมืองนี้มีอุตสาหกรรมการประมงที่เฟื่องฟู ที่เมืองอิเนะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพักแรมในฟุนายะนี้ พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดๆ ที่จับได้ในอ่าวอิเนะ สามารถเดินทางจากเกียวโตโดยรถไฟและบัสเป็นเวลาราว 3 ชั่วโมง

Powered by