วัดโทฟุคุจิ (Tofuku-ji Temple)

Sep 5,2019
|
by โดโซะ ทราเวล จำกัด

วัดโทฟุคุจิ (Tofuku-ji Temple) จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ใจกลางเมืองเกียวโตหนึ่งในห้าวัดเซนที่มีชื่อเสียง (Daitokuji, Nanzenji, Kenninji, Tofukuji, Tenryuji) สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1779 โดยมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างคล้ายวัดโทไดจิ ในเมืองนารา และได้รับการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนโลกจากองค์การยูเนสโกด้านวัฒนธรรม ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณเดือนพฤศจิกายน ต้นเมเปิลในวัดเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใบที่ร่วงหล่นดุจปูพรมสีแดง

Powered by