ภูเขาฮักโกดะ (Hakkoda)

Sep 5,2019
|
by โดโซะ ทราเวล จำกัด

ภูเขาฮักโกดะ (Hakkoda) นี้เป็นเทือกเขาภูเขาไฟ มีความสูงถึง 1,585 เมตร ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดอาโอโมริอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาจิมังไต ถือเป็นหนึ่งใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางตุลาคมนักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาด้วยการการนั่งกระเช้าเพื่อชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีให้ความรู้สึกเหมือนกำลังชมภาพเขียนจากฝีมือของจิตรกรเอกอย่างธรรมชาติกันเลยทีเดียว

Powered by